89 539 99 77

Agencja Ochrony Lider Anna Kwiatkowska

Towarowa 9

10-416 Olsztyn

Oferta

Ochrona mienia

 • ochrona obiektów, placów budowy, zakładów produkcyjnych
 • monitoring
 • telewizja przemysłowa
 • systemy alarmowe
 • patrol interwencyjny

Utrzymanie czystości w budynkach

 • budynki administracyjno-biurowe, monitoring
 • pomieszczenia produkcyjno-usługowe, mieszkaniowe
 • obiekty służby zdrowia, oświaty, kultury, hotele

Sprzątanie posesji, pielęgnacja zieleni

 • parkingi, chodniki, ulice
 • trawniki, kwietniki, krzewy, drzewka
 • zimą odśnieżanie i usuwanie gołoledzi

Usługi pomocnicze

 • roboty pomocnicze niespecjalistyczne wg potrzeb Zleceniodawców (np. pakowanie towarów, wyrobów, prace niespecjalistyczne przy produkcji)

Spółka nasza jest otwarta na propozycje Zleceniodawcy - Właściciela oraz wszelką współpracę mającą na celu rozszerzenie asortymentu prac i polepszenie jakości wykonywanych usług.